زبان: English | فارسی

قاموس اصطلاحات حقوقی

توسط:
پوهنځی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل
سال چاپ:
2010
قطع:
جلد کاغذی 275
ISBN:
SH294-5/
ابعاد:
7" x 9.5" x 0.5"
وزن :
1 pound
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 350
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

Law Terminology
by: Kabul University, Faculty of Law
نظرتانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید.

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5